TRA CỨU HỒ SƠ


TT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Cơ quan Thực hiện
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
2 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
3 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức độ 2 Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình
5 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Gia đình Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Mức độ 3 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Mức độ 3 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Mức độ 2 Thể dục thể thao Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch

HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình
giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận


Hồ sơ

Đúng hạn


Hồ sơ

Đã xử lý


Hồ sơ

Quá hạn


Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến


Hồ sơ

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo tháng

Tình hình
giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực

Đánh giá
mức độ hài lòng người dân doanh nghiệp